V neděli 1. prosince 2019 jsem na bicyklu vyrazil na trať a hned na prvním kilometru jsem zjistil, že tam zasáhla mechanizace. Na dalším kilometru to pokračovalo ale s tím, že tam je shromažďováno spadané listí, protože jde o listnatý les (dub a osika) s příměsí borovice lesní.

V listopadu listí den ode dne přibývalo, což poněkud znepříjemňovalo podmínky běžcům, výrazněji kolečkovým bruslařům a dětským kočárkům a také trochu cyklistům. Ověřil jsem si to na klesající průměrné rychlosti o 5 - 10%.

Příznivě hodnotím také mechanické čištění buřeně po okrajích mimo asfaltu. Musím ale dodat, že použité zařízení, které jsem neviděl, si neumí poradit s prutovými výhony keřové a stromové zeleně. Snad bude lepší je odstraňovat již v průběhu vegetačního období „technologií motyka“.

Jak listí, tak i buřeň bude nutné odstranit. Otázku kam odstranit by měli zodpovědět ekologové. V lesnictví se upřednostňuje rozptýlení po ploše, což je metoda, která na přilehlých plochách podporuje tvorbu humusu.

Nezbývá než poděkovat vedení Svazku obcí cyklostezka Varhany za snahu o příkladné zakončení letošní dlouhé sezony. Na cyklostezce se setkávají občané a ve stále rostoucím počtu tam tráví svůj volný čas aktivním odpočinkem. Ti zdatní, včetně mne, by možná i ruku k dílu přiložili.

Jaromír Štrumfa