Po zahájení a krátkém úvodu konference jsme přivítali milé hosty - vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, Hanu Václavíkovou, ale také zástupce významných zaměstnavatelů Českolipska. Poté následovalo shrnutí průběhu celého projektu, od podání žádosti až po uskutečněné stáže. Účastníci se dozvěděli, že informaci o získání prostředků na projekt jsme obdrželi v červnu roku 2018 a ihned poté proběhl výběr prvních stážistů – a to 5 žáků, kteří své odborné praxe absolvovali na přelomu srpna a září 2018 v rakouských Korutanech, a, což byla novinka tohoto projektu, 1 úspěšného čerstvého absolventa, kterého jsme vyslali na dlouhodobou, čtyřměsíční stáž do Londýna.

Na podzim 2018 už probíhal výběr dalších žáků pro stáže do Berlína a Londýna. Výběr probíhal, stejně jako u Rakouska, z přihlášených žáků, kteří byli hodnoceni v různých oblastech. Nakonec jsme vybrali 6 žákyň, které na svou třítýdenní praxi zamířily do Berlína, a 16 žákyň, které svou čtrnáctidenní stáž absolvovaly v Londýně. Tyto praxe proběhly na přelomu května a června letošního roku.

Všichni účastníci praxí prošli několikaměsíční přípravou, kdy se zdokonalovali v cizím jazyce a také byli seznámeni se zvyky a způsobem života v cílových oblastech. A protože vše proběhlo bez větších zádrhelů a žáci si plnili své pracovní povinnosti řádně a svědomitě, obdrželi všichni v závěru certifikáty o absolvování praxe.

Studenti si pod dohledem lektorů vyzkoušeli svou fyzickou i psychickou připravenost.
Práce u policie v praxi. Studenti prošli u Máchova jezera náročným výcvikem

Jelikož konference probíhala formou workshopu, rozdělili jsme po představení projektu účastníky pomocí barevných papírků do šesti skupin, které se na stanovištích postupně setkali přímo s praktikanty. Ti jim popisovali vše, co během praxí zažili a co jim onen pracovní pobyt v cizojazyčném prostředí přinesl. Kromě odborných znalostí, které si mohli vyzkoušet v praxi, to bylo především nově nabyté sebevědomí, že jsou schopni se vypořádat s pracovními úkoly v cizím jazyce a řešit každodenní drobné problémy, které s sebou pracovní pobyt v zahraničí nese.

V závěru konference byl všem praktikantům slavnostně předán i Europass mobility. Je to dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž a tím informuje budoucí zaměstnavatele nebo školy o zahraničních zkušenostech držitele. A protože naše škola pracuje s evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET, jsou součástí Europassů mobility také jednotky výsledků učení.

Byli jsme moc rádi, že na naši konferenci přišli nejen výše uvedení hosté, ale že také přijeli žáci Základní školy Jestřebí v doprovodu svých vyučujících a ředitele školy, Mgr. Michala Kotka.

Navzdory vysokým venkovním teplotám si všichni přítomní se zaujetím poslechli vyprávění našich stážistů a my doufáme, že pro všechny budou naše zkušenosti inspirací pro účast na evropských projektech a hlavně pro vlastní mobility.

Děkujeme všem účastníkům a našim statečným praktikantům za aktivní přístup a Evropské unii za tuto možnost!

Jana Hoskovcová, koordinátorka projektu