Bohužel, zub času a zanedbaná údržba této unikátní stavby, jež je od roku 2020 oficiálně uznanou kulturní památkou ČR, vykonaly své. Objevila se statická porucha nosné konstrukce krovu, který nese střechu a věžičku se zvonem. A z této vady vychází i statická porucha stropu neobvyklé konstrukce.

Proto je nezbytné vyměnit několik dřevěných prvků konstrukce krovu a současně demontovat strop a vyhotovit nový. Na základě výběrového řízení se této opravy ujala firma Gedos – NB.

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, Městu Česká Lípa, Krajskému úřadu Libereckého kraje a samozřejmě Ústřední radě a Královéhradecké diecézi naší Církve československé husitské za významné finanční příspěvky na tuto opravu. Zároveň srdečně děkujeme VŠEM, kdo darovali peněžní prostředky do naší oficiální veřejné sbírky Na záchranu kostela Mistra Jana Husa.

I nadále je potřebný každý groš. Do sbírky lze přispět na účet 115-7399260227/0100 nebo do pokladniček, které jsou v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí T. G. M. a na Faře CČSH, Roháče z Dubé 496/6. 

V době oprav se bohoslužby a kulturní pořady konají na faře a v případě dobrého počasí na schodech kostela.

Pavlína Kravcivová