„Liberecký kraj dlouhodobě podporuje obnovy památek, a mezi nimi jsou i stavby lidové architektury. Přestože náš kraj není tak bohatý na lidovou architekturu, jako například jižní Čechy, jsou tu zajímavé stavby, které stojí za to navštívit. Jakmile vybereme objekty, které zahrneme do této tradiční akce, budeme veřejnost informovat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Cílem Dnů lidové architektury je zvýšit povědomí o hodnotách lidových staveb, o tradičních řemeslech, zvycích a životním stylu předků. Proto budou objekty, které se do této akce zapojí, o víkendu 20. a 21. července přístupné zdarma.

Liberecký kraj poskytne na propagaci akce a doprovodný program na jednotlivých stavbách celkem tři sta tisíc korun. O účasti a výši příspěvku bude rozhodovat tříčlenná komise. Přihlášky lze zasílat do 15. dubna na e-mailovou adresu tomas.vavra@kraj-lbc.cz.

Více informací se nalézá na odkazu https://kultura.kraj-lbc.cz/page412/dny-lidove-architektury.

Jan Mikulička, Liberecký kraj