Sbírka v posledních dvou letech musela být v důsledku pandemie přesunuta na podzimní měsíce. Navzdory komplikované situaci se podařilo na sbírkový účet Ligy proti rakovině Praha shromáždit 16 431 000Kč , které umožnily LPR Praha pokračovat v práci v oblasti prevence nádorových onemocnění.

Českolipská Vesna, která je členskou organizací LPR Praha, každoročně sbírku organizuje na Českolipsku. Mezi ty, kdo nejvíce pomáhají, patří 21 základních škol, 2 mateřské školy a 5 středních škol. Jim patří veliký dík, že i v nepříznivé situaci pomoc neodmítly. Za 8 631 prodaných kytiček jsme na účet Ligy proti rakovině Praha odeslali 192 386 korun. V počtu prodaných kytiček jsme se umístili na prvním místě v republice. Velkou zásluhu na zdárném průběhu ČDPR mají i pracovnice České pošty na náměstí TGM v České Lípě, které přepočítávají peníze z 54 pokladních vaků. I jim patří veřejné poděkování.

Retro sbírka pivních tácků.
RETRO: Poklady z hospůdek. Sbírka pivních tácků čítá desítky exponátů

Letošní ročník sbírky bude zároveň preventivní kampaní upozorňující na rizika a možnosti prevence nádorů děložního čípku a nádorů varlat. Letos tedy letáčky, které patří ke kytičce, oslovují ženy i muže. Vyzývají k preventivním prohlídkám, na kterých někdy závisí i život. Minimální cena kytičky je opět 20 Kč.

Měla bych ještě prosbu k těm lidem, kteří přispět ani tou dvacetikorunou nechtějí, aby nevhodnými poznámkami naše dobrovolníky neuráželi!. Naše členky, studenti a další spolupracovníci tuto činnost dělají s vědomím, že pomáhají dobré věci, dělají to dobrovolně a jen za dobré slovo a poděkování.

PS:Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30/60,90/ na číslo 87 777. Více ne www.darcovskasms.cz

Eva Barkmanová