Těžké začátky pomohly překonat dobří lidé – od nábytku, hraček, až po vaření obědů. Užívala jsem si rodinnou školku a zájem o ni stoupal. Také prostory jsme několikrát vyměňovali, až jsme zakotvili ve dvou odloučených pracovištích. Jedna rodinná třída v ZŠ Špičák a dvě třídy ve vilce na Svárově. Dohromady na padesát dětí, o které se vždy staraly kvalifikované učitelky. Nebylo jich za těch 30 let málo, ale vždy po sobě zanechaly něco dobrého, dětem prospěšného. Za ta léta se měnili i rodiče. Spolehliví, aktivní a kamarádští. Mnohá přátelství dětí i rodičů trvají dodnes, kdy „děti“ již studují na vysoké škole nebo mají své rodiny. Ke školce se hlásí i po letech.

A co je na naší školce pozitivního? Nejdůležitější jsou samozřejmě paní učitelky, ochotné pomoci, poradit a s láskou pečovat o svěřené děti. A také dlouhodobé cíle Školního vzdělávacího programu. Jedním z nich je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Další, neméně důležitý cíl je připravit dítě pro život a vstup do základní školy. Každoročně jsou připravovány zajímavé Třídní vzdělávací programy, které jsou doplňovány mimoškolními sportovními, kulturními a vzdělávacími aktivitami.

Odsouzení, kteří studují ve Školském vzdělávacím středisku ve Věznici Stráž pod Ralskem, vymodelovali a poté vytiskli na 3D tiskárnách hračky pro děti z dětského domova v České Lípě.
Odsouzení ze Stráže vyráběli hračky pro děti z českolipského dětského domova

Za těch třicet let se v Kvítku vystřídalo více než 600 dětí z celého okresu, které odešly do základních škol. A dělají nám i po letech radost. Často si vzpomenu na „co se ve školce naučíš….“. a po letech při setkání zjišťuji, že onen citát je opravdu pravdivý. A co se jeví jako negativní? To posuzují jiní. Mě však těší, že rodiče i Česká školní inspekce u nás neshledávají nedostatky v žádné oblasti a naše cíle i program hodnotí pozitivně.

A proto děkuji všem, kteří nám za těch třicet let byli příkladem, pomocí i zdravou kritikou. V sobotu 11. února zahajujeme oslavy „narození Kvítka“ Reprezentačním plesem v KD Crystal v České Lípě a po celý rok si budeme toto výročí připomínat. Můžete se k našim oslavám připojit!

Alena Kuchařová, zřizovatelka Soukromé mateřské školy Kvítko Česká Lípa