Kolik lidí se s ním setkalo na nesčetných přednáškách, které přibližovaly nejen minulost a lidské osudy. Přidával vždy i kousek moudrosti, která tak často našim dobám chybí. Byl osvícenec a buditel. Desítky a desítky výstav, zahrnujících nesmírnou šíři problematiky Českolipska a mnohých, často zapomenutých osobností, znovu a znovu lákaly do českolipského muzea. Především jeho zásluhou se stala z Vlastivědného spolku Českolipska instituce probouzející často mizející zájem o minulost.

Pan Smejkal nebyl místní historik, ale osobnost, až do posledních chvil se stále rozvíjející, která všechna témata zasazovala do nejširších souvislostí. Kolika knihami obohatil na dlouho možnost všech objevovat Českou Lípu v širokých souvislostech! Vždy vše perfektně zpracované a doložené. Jeho zájem přesahoval náš region. Vedl desítky poznávacích zájezdů, které umožňovaly účastníkům poznat svůj domov v návaznosti na Podkrušnohoří, Lužici, části Saska a dnešního Polska.

Pan Smejkal přesvědčil mnohé, že dějiny našeho města nezačínají rokem 1945 a že je nutné vnímat souvislosti vývoje i přes násilné přerušení kontinuity. Po roce 1989 se do posledních chvil objevoval jako moderátor vznikajících tradic, ať již jde o 28. říjen, narozeniny TGM, připomenutí odkazu M. Horákové a H. Píky a mnoha dalších příležitostí. Také Masarykovo demokratické hnutí, ke kterému patřil, děkuje za celoživotní věrnost T. G. Masarykovi a jeho myšlenkám. Jeho podíl na putovní výstavě Masarykův odkaz byl rozhodující. Tuto výstavu shlédlo, v mnoha městech, množství lidí, byla i v Senátu PČR a prošla i mezi krajany na řadě míst Kanady.

Ladislav Smejkal byl milý člověk, vědoucí, rozdávající sám sebe ve prospěch vzdělání a kvality české společnosti. Byl nejlepším příkladem vlastence naší doby. Mnohé mu Českolipské muzeum i město Česká Lípa zůstává dlužna. Navrhuji, aby město Česká Lípa založilo Cenu Ladislava Smejkala. Cenu, která každoročně v září připomene a ocení toho, který významně rozšířil poznání o České Lípě či ji dokázal výjimečně dobře propagovat.

Zdeněk Pokorný