Mezinárodní cena vévody z Edinburghu nebo také DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award) je prestižní vzdělávací program, který podporuje mladé lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Od roku 1956, kdy princ Philip, vévoda z Edinburghu, program založil, jej úspěšně dokončilo už více než 8 milionů účastníků napříč 140 zeměmi. V České republice cenu DofE podporuje řada českých osobností jako například Jakub Vágner, Marek Eben, Lejla Abbasová, Dan Přibáň, Klára Nademlýnská a další.

A o čem DofE vlastně je? Mladý člověk ve věku 14 až 24 let si zvolí aktivity ve třech oblastech – dovednost, pohyb a dobrovolnictví, ve kterých si stanoví cíle, jichž chce dosáhnout, a které za pomoci svých vedoucích plní ve stanoveném časovém horizontu. K dokončení úrovně programu absolvuje i tzv. expedici. Podrobnější informace o programu naleznete na www.dofe.cz.

V lednu měli studenti kvarty až septimy a odpovídajících ročníků vyššího gymnázia možnost vyslechnout si přednášku o programu DofE a dostali čas promyslet si své možné zapojení.

Jsme rádi, že naše škola umožní studentům čelit vlastním výzvám a posouvat si své limity nejen na poli vzdělávání. 

Petra Švajdová