Cílem soutěže je, aby děti pochopily, že voda je obnovitelný, a přitom omezený, přírodní zdroj, se kterým je důležité šetrně hospodařit. Voda je základem života a její význam i nadále roste zejména v kontextu probíhajících klimatických změn.

Světový den vody je každoroční oslavou, která upozorňuje na důležitost vody a slaví se z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a v souladu s celosvětovým tématem. Pro letošní rok 2024 zvolilo Ministerstvo zemědělství název soutěže „Využití vody pro mír“, která volně vychází z oficiálního tématu „Water for peace.“

Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby si nejdříve každá škola, jejíž žáci se budou chtít zúčastnit, vyhlásila soutěž v rámci školy, představila letošní téma a uspořádala vlastní výstavu soutěžních děl, na které budou vybrány tři nejlepší práce z každé kategorie (např. bodováním či tajným hlasováním).

Ledopád ve Velenicích.
OBRAZEM: Než přišla obleva. Tohle ledové království bylo k vidění ve Velenicích

Vítězná díla pak najednou zašle na Ministerstvo zemědělství do 30. dubna. Zaslané práce projdou celorepublikovým kolem, ve kterém porota složená ze zástupců organizátora nominuje díla v každé kategorii a z nich pak následně určí tři vítězná. Nominovaná i vítězná díla budou zveřejněna na webu, facebooku a instagramu Ministerstva zemědělství a v Národním zemědělském muzeu.

Pravidla soutěže říkají, že každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke každé práci musí být čitelně uveden název díla, jméno a příjmení autora, jeho věk, třída, adresa školy, kraj, kontaktní e-mail učitele a musí k ní být připojeno prohlášení zákonného zástupce žáka. Přesné zadání a pravidla soutěže naleznete zde.

Všechny potřebné informace k soutěži naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Dana Zikešová