Postupně tak vznikaly materiály, které byly k vidění v prostorách školy. Události roku 1939 a 1989 se stávaly námětem pro řadu předmětů. V hodinách dějepisu dostaly prostor dokumenty, angličtináři vytvářely deníky, které vznikly překladem výpovědí pamětníků, na češtině se žáci seznamovali s osobnostmi, které stály u zrodu demokracie, vytvářeli jsme životabásně, žáci se pokoušeli ztvárnit svobodu libovolným způsobem.

Oslavy připomínající si události roku 1989 se nevyhnuly ani Partyzánce.Zdroj: ZŠ Partyzánská

A tak nechyběla na našich chodbách velmi zdařilá výtvarná díla nebo eseje na téma „Jsem dítě demokracie…“. Odhalovali jsme osudy vybraných osobností z přelomových let, seznamovali se s jejich životními příběhy.

Tématu demokracie a svobody se nevyhýbal ani první stupeň. V pátých třídách využili videoukázky k 17.listopadu, díky kterým si sami žáci vytvořili obrázek o dané době, ve druhé „pětce“ probíhal projekt s názvem „Cesta k Sametu“, který seznamoval žáky s dnes už nevídanými artefakty nebo akcemi, které si pamatují jen někteří z nás. Práce žáků byly k vidění pro veřejnost i před školou.

Partyzánka rovněž přispěla svým dílem v rámci výstavy, která vznikala v prostorách Vlastivědného muzea. Zvolili jsme interaktivní přístup a vyzvali žáky, učitele a přátele školy, aby donesli svůj klíč jako typický symbol cesty za demokracií. 

Oslavy připomínající si události roku 1989 se nevyhnuly ani Partyzánce.Zdroj: ZŠ Partyzánská

Neváhali jsme ani s účastí v „Příbězích bezpráví“- projektem, který zaštiťuje Jeden svět na školách. Odměnou nám byly filmové materiály, které byly v hodinách využity, i plakátová výstava věnující se klíčovým momentům a osobnostem Sametové revoluce. Vše vyvrcholilo pátečním dnem, kdy jsme se shromáždili v srdci naší školy, vyslechli si projev pana ředitele Karla Minaříka i státní hymnu. Žáci devátých ročníků přivítali vzácného hosta, kterým byla novinářka Pavlína Wolfová. Jejímu vyprávění nechyběl optimismus, emoce a lehkost. Našemu hostu pak deváťáci sepsali svá poděkování na pohlednice, který nesl motiv zmíněných událostí.

Děkujeme všem, kteří se cítí býti demokraty!

Petra Slámová, Veronika Radová