Během setkání jsme si nejprve připomněli vše, co jsme za uplynulé dva roky zvládli. Poté převzaly slovo děti, aby představily aktuality z projektového týdne. Nakonec nás čekal výšlap s plněním úkolů nově vzniklé stopované pro děti, tzv questu.

Mezinárodní projekt z programu Erasmus + propojil naši školu se školami v Litvě a Lotyšsku. Jeho cílem byla řada aktivit, ve všech třech zemích totožná. Všechny nás společně dovedly k hlubšímu seznámení s historií obce a jejich blízkého okolí. Děti si během této doby vyzkoušely řadu věcí jako tvorbu projektového loga, rozhovor s rodinným příslušníkem – pamětníkem i skutečným panem historikem, videohovory s kamarády z partnerských škol v angličtině atd.

Prvním výstupem projektu byl krásný čtyřjazyčný kalendář pro rok 2021, na kterém se každá země podílela třemi listy. Děti na nich zobrazily památná místa z okolí, ať už stále živá či zaniklá. Druhým výstupem je dobrodružná stezka, quest. Naše pátrání vedlo k znovuobjevení místa na lesní křižovatce U křížku nad obcí. Zde upozorňujeme veřejnost na zřejmě barokní reliéf vytesaný do nízké skály. To je třetí výstup projektu.

Letní sezona nabídla 12 turnajů po celém Českolipsku.
Tenisová rodina chystá na zimu sérii nočních turnajů v českolipské hale

Pandemická situace v celé Evropě a opakované uzavření škol u nás i partnerů významně ovlivnily práci na projektových aktivitách. Museli jsme oželet výměnné pobyty, tzv.mobility. Rozhodli jsme se tedy nasměrovat naši energii do projektových dní na konci června 2021. Děti rozdělené do týmů pracovaly a spolupracovaly jako detektivové, Google specialisté, mapaři, stavitelé, výtvarníci, novináři a filmaři. Popis těchto naplněných dní by zabral nejméně další A4, zažili jsme spoustu krásných a obohacujících momentů.

Výsledkem je quest vytvořený dětmi pro děti. Start i cíl je u ZŠ Polevsko. Zde si vyzvednete pracovní listy a vyrazíte na tříkilometrový středně náročný okruh, kterým vás bude provázet sklářský učeň Toník. Postupně navštívíte sedm zastavení a zodpovíte sedm otázek. Více už neprozradím, snad jen že v cíli na úspěšné průzkumníky čeká odměna. Materiály ke questu máme v plánu umístit i do interaktivní formy pro mobilní telefony.

Rádi bychom poděkovali Lužickohorskému spolku, konkrétně jeho místopředsedkyni Petře Zahradníčkové za vydatnou podporu a pomoc při pátrání v historických análech. Dále manželům Pilařovým za krásné dřevěné lavičky, které jsme natřeli a umístili nad rybníčkem U křížku. V neposlední řadě obci Polevsko a panu zastupiteli Petru Staňovi za realizaci výsadby dvou lip u rybníčku. Pokud se zadaří, rybníček se brzy dočká revitalizace a z nebesáku se stane další vodní plocha v lese.

Ve Stráži se konal druhý ročník dřevorubecké soutěže pro hasiče.
FOTO: Dřevorubci v akci. Ve Stráži se konal druhý ročník soutěže pro hasiče

Velké poděkování patří pamětnici, paní Marii Chlumské, která nám věnovala svůj čas při debatě s dětmi na území školy i u sebe doma, aby nás zásobila mnoha zajímavými informacemi. Paní Marie Kutílková strávila s dětmi celé dopoledne pečením a výrobou tradičních kynutých koláčků. Paní Hullová nám umožnila navštívit polevský kostel a vysvětlila vše, co jsme o tomto místě potřebovali znát. Dílčí nápomocnou ruku poskytla ještě řada dalších osob, děkujeme!

Na závěr bych ráda dodala, a snad mohu mluvit za celý tým pedagogů ZŠ Polevsko: uplynulé dva roky byly obohacující a nesmírně zajímavé pro nás dospělé a hlavně pro děti. Jsme o mnoho moudřejší a o cenné zkušenosti bohatší. Myslím, že se nám podařilo společně zanechat hmotné poselství místním či přespolním, kteří si budou moci prožít cestování historií obce na vlastní kůži. Moc bychom si přáli, aby náš quest i obnovené místo reliéfu přilákaly turisty a staly se oblíbenou součástí vědomostních stezek po obci.

Za celý tým ZŠ Polevsko, Magdalena Kudláčková