„Žijeme již 30 let ve svobodné společnosti. Ta se však zdá stále rozdělená, někdy i více než dřív. My ale věříme, že si lidé vzájemně mohou rozumět i napříč generacemi či různým sociálním zázemím a umí si vzájemně pomáhat. Právě tento rok nám ukázal, že se společnost dokáže semknout. Vyhledáváme proto příběhy lidí, jednotlivců či skupin, kteří tmelí rozdělenou společnost  - a to zejména v místě, kde žijí. V reakci na současnou situaci jsme se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“ zvlášť i „Hrdiny za časů krize“,“ říká k 23. ročníku Kateřina Mlynářová, manažerka Ceny Via Bona.

Nominovat na Cenu Via Bona v kategorii Srdcař lze jednotlivce, skupiny lidí, spolky či neziskové organizace, kteří dlouhodobě pomáhají spojovat společnost. Udělením grantu 30 tisíc korun je Nadace Via chce podpořit v tom, aby mohli i nadále svou činností pomáhat zahlazovat příkopy mezi lidmi. Hledá hrdiny všedních dnů, kteří dobrovolně a ve volném čase věnují svou energii, čas, zkušenosti nebo finanční prostředky ve prospěch druhých. Do kategorie Srdcař mohou zájemci nominovat i sami sebe.

Nadace Via nechce nechat bez povšimnutí ani to, jak zareagovala občanská společnost na současnou epidemii. V kategorii Hrdinů za časů krize hledá proto také příběhy jednotlivců, skupin lidí, neziskových organizací, obcí či firem, kteří se i díky krizi dokázali spojit a svojí činností a projekty napomohli lépe zvládnout krizi spojenou s epidemií koronaviru. Do kategorie Hrdinů za časů krize nelze nominovat sám sebe. 

Z přijatých nominací vybere odborná komise 5 nejinspirativnějších příběhů Srdcařů a Srdcařek. Ty se představí během slavnostního večera v první polovině září. Návštěvníci akce na místě rozhodnou svým hlasem o tom, kteří 3 Srdcaři budou oceněni grantem 30 tisíc Kč, aby ve své činnosti mohli pokračovat i v budoucnosti. Nadace Via dále vybere 3 příběhy Hrdinů za časů krize, které budou představeny a oceněny čestným uznáním během slavnostního večera při udělování Cen Via Bona. Nominace budou otevřeny do 30. června 2020. Předání cen proběhne v rámci slavnostního večera v rezidenci amerického velvyslance v září 2020.  

Nadace Via udělila Cenu Via Bona poprvé v květnu roku 1998 s cílem obnovit zpřetrhanou tradici filantropie v České republice. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 132 jednotlivců, kolektivů i firem.  

Hana Sedláková