Skupiny aktivních lidí a malé neziskovky mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na projekt, který oživí jejich okolí a zlepší sousedské vztahy. Součástí programu je také série vzdělávacích seminářů a propojování s dalšími lidmi, kteří vytvářejí podobné projekty.

„Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině,“ říká Adéla Jungová, projektová manažerka Nadace Via.

V minulých letech byly podpořeny projekty na oživení ulic a náměstí, vytváření míst k setkávání, vybudování komunitních center či zahrad, obnovu drobných památek či oživování tradic. Nadace Via podpoří ty, kdo pořádají pouliční slavnosti, komentované procházky, dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce, sází stromy a aleje, čistí studánky nebo obnovují remízky.

„V malé obci Ráječko na Blanensku obyvatelé nacvičili a před místní hasičárnou zrealizovali hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci umožnila lidem všech věkových kategorií vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položilo základy pro budoucí aktivity a zapojení místních,“ popisuje jeden z příkladů podpořených projektů Adéla Jungová.

Účastníci programu mohou vedle grantu získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, využít expertní konzultace, setkat se se zástupci dalších podpořených projektů a účastnit se vzdělávacích seminářů. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku. Více informací najdete na stránkách programu https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.

Hana Sedláková