Nouzový stav s sebou nese zvýšené nároky na organizace i rodiny. Vznikají jim neočekávané náklady spojené se snahou zajistit plynulý chod svých projektů, aktivit a zajištěním bezpečného prostředí pro děti, sociálně slabé rodiny, seniory nebo jinak znevýhodněné skupiny. Nadační fond Albert nabízí pomoc s úhradou potřebných nákladů dětským domovům, výchovným ústavům, azylovým domům a dalším neziskovým a příspěvkovým organizacím.

„Vedení společnosti Albert mimořádně uvolnilo milion korun, polovina bude určená na pokračování pomoci sociálně ohroženým dětem a rodinám. Druhá část poputuje do organizací, jejichž charitativní projekty a sociální aktivity ohrozila situace kolem COVID-19,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Žadatelé mohou finance použít na nákup důležitých materiálních věcí a služeb nebo personální zajištění v současné situaci,“ dodává.

Příjem žádostí k posouzení v tomto grantovém řízení se uzavírá 15. května 2020. Maximální výše grantu pro jednu organizaci nebo žadatele činí 10 tisíc korun.

Nadační fond Albert tímto krokem spouští druhou vlnu pomoci. V první vlně putovalo do organizací celkem 1,08 milionu korun. „Peníze posloužily konkrétně na nákup ochranných prostředků, dezinfekcí a hygienických potřeb, vitaminů, nebo pomůcek k domácí výuce dětí v dětských domovech,“ upřesňuje Petra Režná s tím, že organizace, které nedostaly finanční podporu v prvním kole grantové výzvy budou nyní při výběru upřednostněné.

Vedle neziskových organizací a dětských domovů Nadační fond Albert nezapomíná ani na rodiče, kteří zůstali s dětmi doma. Lektorky jeho programu Zdravá 5, který se zaměřuje na zdravou výživu, připravily pro děti online vzdělávací videa a pracovní listy, které jsou ke stažení zdarma na webových stránkách www.zdrava5.cz. Rodiče s dětmi se mohou navíc až do konce května přihlásit do soutěže Finále Zdravé 5 a soutěžit v přípravě zdravé svačinky.

(PRA)