Zároveň prohlubovali své znalosti v oblasti třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Loni mimo jiné plnili osvětový úkol, při němž vymýšleli recyklační zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu.

Z baterií vybraných do sběrných nádob ve školách v Libereckém kraji se jen v loňském roce podařilo získat 3 253 kilogramů druhotných (kovonosných) surovin. Ze sta kilogramů baterií jsme totiž schopni získat minimálně 65 kilogramů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. Z tužkových baterií jde především o železo a mangan, Z dalších typů baterií pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin.

Na podzim se školy mohly také zapojit do sběrové kampaně se soutěží. V každém kraji byly vyhodnoceny první dvě nejlepší školy ve sběru baterií v přepočtu vybraných kilogramů baterií na žáka a pak ještě dvě nejlepší školy v absolutním množství odevzdaných baterií. Za odměnu dostaly poukázky na nákup zboží dle jejich výběru.

Zámek v Zahrádkách.
Zámek v Zahrádkách proslavili filmoví Básníci, dnes čeká na záchranu

V Libereckém kraji první místo v kategorii, která hodnotila množství baterií vybraných na žáka, obsadil Výtvarný kroužek Šikulové ze Svijan s množstvím 5,4 kg baterií vybraných na žáka. Vítězem v celkovém množství odevzdaných baterií byla vyhlášena ZŠ a MŠ Tomáše Ježka z Ralska. Školákům se zde podařilo celkem vybrat 72 kg baterií.

„Oceňujeme především pedagogy, že koronaviru navzdory ve školách na ekologické vzdělávání nerezignovali.,“ říká Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti ECOBAT, která je dlouholetým partnerem programu Recyklohraní, a dodává: „Mezi školami, které se aktivně účastní osvětových i sběrových akcí, vidíme stálice, ale radost nám dělá, že přibývají nové školy, jež hledají inspiraci a také odpovědi na otázky, které tato doba přináší. Svým postojem v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou příkladem celému vzdělávacímu procesu, a to žene dopředu i nás.“

Mezi osmi držiteli ocenění Excelentní studentský design 2020 byl i Vilém Smejkal, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, se svým dílem nazvaným Smigi.
Cenu za design si odnesl i student šenovské sklářské školy. Vsadil na street art

Stále jen polovina baterií, které se v Česku prodají, se třídí. Tedy je odevzdána na recyklaci. Druhá polovina končí v popelnicích a poté na skládkách komunálního odpadu nebo ve spalovnách. Žáci a studenti proto dostali úkol, aby hledali cesty, jak tuto situaci řešit a zlepšit. Vymýšleli, jak podpořit a zviditelnit samotné třídění, a současně omezit plýtvání bateriemi. Šlo například o jednoduché pokusy, nové přístupy v propagaci, vytváření naučných prezentací pro mladší spolužáky nebo o matematické výpočty zaměřené na snížení spotřeby baterií. Mohli se však pustit i do ryze praktických věcí – například navrhnout nové sběrné nádoby na použité baterie.

I v letošním roce má Recyklohraní pro školy připravené sběrové soutěže a osvětové úkoly. Nově se zaměřuje také na téma šetrná spotřeba vody a už na jaře představí novou metodickou příručku a výukové scénáře zaměřené právě na tuto problematiku.

PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT?

Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba! V každé domácnosti v ČR se nachází desítky použitých baterii. Vybité baterie a akumulátory obsahují cenné kovy, které stále úplně zbytečně končí na skládkách či ve spalovnách. I díky vám se tříděním baterií dá ročně ušetřit až stotisíce kilogramů zinku či železa. Najděte si vaše nejbližší sběrné místo na mapa.ecobat.cz a podpořte třídění vybitých baterií.

Jana Čechová