Spočívá v tom, že odborníci z různých organizací pomáhají vybraným odsouzeným s řešením jejich nejpalčivějších problémů. A to především těch, které by jim mohly bránit v bezproblémovém návratu na svobodu.

Naposledy se tato konference konala dne 14. února. Tentokrát řešila situaci dvou odsouzených, kteří projevili zájem o změnu životního stylu. Bohužel ale zatím nemají vytvořené a zafixované sociální dovednosti a návyky tak, aby se dokázali po propuštění z výkonu trestu obejít bez pomoci či podpory.

Pro každého z nich byl tedy vytvořen plán péče, který by měl postupně ošetřit všechna rizika, která by mohla bránit bezproblémovému návratu do společnosti. U těchto odsouzených byly konkrétně řešeny především chybějící osobní doklady, bydlení po návratu na svobodu, a zdravotní omezení, které by mohlo bránit v získání zaměstnání.

Jednání Případové konference se zúčastnili zaměstnankyně Vězeňské služby, zástupci z neziskových organizací (Volonté, Laxus, Romodrom, Člověk v tísni), zaměstnankyně Probační a mediační služby a dva odsouzení. V průběhu jednání se prostřednictvím videokonference připojili i koordinátoři sociální péče dvou městských úřadů úřadů.

Případová konference řeší problémy odsouzených z Věznice Stráž pod Ralskem.Případová konference řeší problémy odsouzených z Věznice Stráž pod Ralskem.Zdroj: Martina Krutinová

Martina Krutinová, Věznice Stráž pod Ralskem