Tato úvaha si rozhodně neklade za cíl komukoli radit a dávat návody. Je jen úvahou starosty obce, který svou funkci vykonává již pár let a za dobu starostování prošel mnoha konflikty a úskalími, kdy se bylo nutné rozhodnout, zda ohnout záda a možná z toho mít krátkodobý profit, a nebo se chovat jako starosta samostatné a suverénní obce s tím, že krátkodobě se dostanete s někým druhým do „neshody“.

Při vší skromnosti, která mi není vlastní si dovoluji prohlásit, že jsem přesvědčený, že obec Kravaře požívá všeobecného respektu a je obcí, která má zvuk a o níž se ví.

Ale k tomuto stavu vedla dlouhá cesta a byla lemována mnohými konflikty. Jako jeden ze zářných uvedu spor s Úřadem na ochranu osobních údajů. Konflikt vznikl v situaci, kdy nám došla trpělivost a na internetu jsme zveřejnili jména zlodějů a darebáků. Došlo k dohadování, medializaci a otevření tohoto problému. Tehdy tento úřad vedl legendární Igor Němec (kde je mu dnes konec netuším). A ač jsme dostali pokutu 30,000 Kč, jsme přesvědčeni, že jsme se chovali správně a normálně. Mohli jsme ohnout záda a snažit se tomuto úřadu zalíbit. Možná bychom i pokutu nedostali.

A mohl bych uvádět další a další příklady. Ale o to nejde. Jde o to, že z každého podobného „konfliktu“ vyšla naše obec posilněna a s větší přirozenou autoritou.

Vím, že každé přirovnání kulhá. Ale chování obce lze přirovnat k chování státu. I ten stát je suverénní a samostatný na politické mapě světa. A možná bude muset i třeba pár korun oželet. Ale jsem přesvědčen, že do budoucnosti se mu to mnohonásobně vyplatí, proti krátkodobým výhodám, možná i pár zlatkám. A i on si postupně získá přirozenou autoritu, pakliže se takto bude chovat.

Tato úvaha je vlastně apelem na naše občany. Buďme sebevědomí a suverénní. Máme být na co. Když vidím naše schopné řemeslníky, podnikatele, vědce, lékaře a mohl bych zde vypisovat mnoho našich spoluobčanů a profesí, tak znovu říkám: Hlavu vzhůru a nekrčme se někde v koutě.

Těším se na setkávání s Vámi, sebevědomými občany naší republiky.

Vít Vomáčka – starosta obce Kravaře v Čechách