Scéna je vždy jedinečná, nikdy se již nezopakuje. A to je vlastně na tom to nejkrásnější. Neopakovatelnost, pomíjivost, neustále se měnící tvary, barvy. A záleží jenom na nás, na našich schopnostech, dovednostech, náladě. Nebeské obrazy si třeba jen uchováme v paměti, zachytíme na malířské plátno, skicu papíru nebo uložíme ve formě fotografie.

V přiložené galerii najdete, milí čtenáři, přesně sto fotografií z různých míst, z různých ročních období.

Zachycují ranní, večerní i ty „obyčejné“ denní scény, zachycují obrazy, které nám příroda nabízí a ukazuje pouze jednou. Je jenom na nás, zda se budeme dívat.

Karel Machyl