Panská skála je tvořena pěti až šestibokými sloupci, které uprostřed návrší stojí svisle, ale směrem do stran se sklánějí, a protože jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany.