Snažili se najít správnou cestu králů do Betléma v labyrintu, hledali a dotvářeli královské koruny a nakonec jim společně zazpívali.

Anna Fliegelová, ZŠ Dubá