K vidění budou site-specific instalace, světelné objekty a velkoformátová díla využívající kromě skla a kovu i netradiční materiály, jako například asfalt. Vernisáž se koná v sobotu 26. srpna od 18 hodin. Těšit se můžete na setkání se samotnými autory, ale také např. na hudební vystoupení Radka Musila na fujaru. Výstavu můžete poté navštívit denně od 16 do 19 hodin až do soboty 2. září.

Otevírací doba:
Vernisáž sobota 26. 8. v 18:00.
26.8. až 2. září denně od 16:00 do 19:00.
Vstupné dobrovolné.

V prostorách Vedlejší koleje v Novém Boru, které v současnosti fungují jako multifunkční kulturní prostor se koná již druhý ročník skupinové výstavy DECAYDANCE II: SYSTEM OF A BREAKDOWN. Kurátorka výstavy Sabina Falcmanová do Nového Boru přizvala mladé umělce z celé republiky. Můžete se těšit na specifické instalace, velkoformátová díla a umělecká díla z materiálů jako je sklo, kov, ale například asfalt.

Vystavující:

David Mach (IG: @daviddmacch)

Vystudoval SUPŠ v Turnově. Nyní studuje na FUD UJEP, ateliér Přírodní materiály.

Ve své práci se aktuálně nejvíce zabývá geometrií. Materiálově se pohybuje na širokém poli, ze kterého vybírá ten nejvhodnější materiál pro vyjádření daného konceptuálního záměru. Často však, i díky své zkušenosti ze střední škol využívá kov. Zajímá ho také vztah materiálu a lidské či mimolidské zkušenosti se světem.

Alexandr Peterka (IG: @morbo73)

Je mladý umělec původem z Litoměřicka. Ve své tvorbě se věnuje hlavně malbě, sklu a fotografii. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. V současnosti studuje na FUD UJEP v ateliéru Přírodní materiály pod vedením Roberta Vlasáka a Jana Krtičky. Alexovy práce spojuje výrazný rukopis, ve kterém se odráží jeho osobitý pohled na svět.

Vendulka Prchalová (IG: @pr.ve_glass, www.prve.cz)

Začala studovat sklo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě. Následně pokračovala ve svých studiích v ateliéru Enviromental Design Bořka Šípka na TU v Liberci. V dalším studiu nejdříve na FUD UJEP Ústí nad Labem a později na UMPRUM Praha se Vendulka vrátila zpátky ke sklu, jako materiálu nejvhodnějšímu pro její výtvarné vyjádření. Autorka se zaměřuje se především na tavenou plastiku, což je také téma, kterému se věnovala v rámci svého doktorandského studia. Vendulka se pohybuje na hraně skleněného média, její tvorba buď sklouzává k technicistním až vědecko/ konceptuálním vyústěním na druhé straně se nachází silně emocionální a až temná podoba skla potřísněného gesticky vrženým inkoustem. Koncept je ve Vendulčině práci tou stěžejní částí, které se často podřídí jak technika, tak vzhled daného objektu.

Škola v přírodě ve Sloupu v Čechách.
Funguje to! Děti ze Stružnice vyrazily na společnou školu v přírodě do Sloupu

Phlip Frank (IG: @philipfrankart, www.philipfrankart.com)

Narodil se v San Franciscu. V USA také studoval. Nejdříve Los Gatos high school, poté pre-college program na Providence, Rhode Island a pak bakalářské studium na California college of the arts. Poté odešel pracovat na pražskou UMPRUM, kde nyní dokončuje své magisterské studium v ateliéru skla. Filip ve své sochařské tvorbě propojuje přírodní a technologické tvary. Filipův umělecký záběr zahrnuje médium kresby, malby i sochy. Všechno zmíněné přitom ovládá s mistrovsky dokonalým umem. Svá sochařská díla nejčastěji realizuje ve skle nebo v kombinaci materiálů. Na Filipově práci je fascinující technologická náročnost, která stojí téměř za každým z jeho děl.

Johan Pertl (IG: @johan_pertl, www.johanpertl.com)

Johan Pertl se narodil a strávil celé dětství ve sklářském kraji na Vysočině. V letech 2015 – 2018 studoval na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) a zároveň pracoval v ateliéru DECHEM, což mu dalo spoustu cenných zkušeností. Poté nastoupil do ateliéru skla na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM), kde absolvoval v roce 2022. V současné době zde studuje doktorský program. Ve své sklářské práci ho fascinují přírodní a sociální mechanismy, které nás obklopují. Své objekty se snaží vytvářet tak, aby jak po estetické, tak praktické stránce zůstaly nadčasové. Typické pro Johanovy práce je spojení skla a kamene. Jeho objekty balancují na pomezí designu a sochařského objektu.,

Daniela Vrabcová Chodilová (IG: @daniela_vrabcova_chodilova, www.danielachodilova.com)

Daniela je designérka a výtvarnice z České republiky. V Novém Boru, svém rodném městě, se naučila tradičním sklářským technikám. Po ukončení vysokoškolských studií v ateliéru skla na UMPRUM v Praze založila, společně s Davidem Vrabcem značku LAOKON. Výrobky LAOKONU se pohybují od nápojového skla po vázy, svítidla či artové objekty. Každý objekt je založen na silném příběhu, hravosti. Přitom ale nezapomíná na historii sklářství, kterou ctí a často na ni nějakým způsobem navazuje.

Daniely autorská tvorba osciluje mezi dokonalostí řemeslného zpracování a nejistotou experimentu. Sklo je pro ni dokonalé médium, protože dle jejích vlastních slov, nabízí nekonečné možnosti vyjádření.

Eva Wirthová (IG: @åvefko, www.ave-eva-wirthova.webnode.cz)

Eva Wirthová pochází ze Zlínského kraje. V ateliéru keramiky na střední škole v Luhačovicích si oblíbila tvarování hlíny pomocí keramického kruhu. Na Vyšší soukromé škole umění ve Zlíně, kde studovala v sochařském ateliéru, se naplno věnovala zdokonalení v kresebném, sochařském a malířském řemesle. Touha umět vytvořit jakoukoliv představu ve 3D hmotném světě ji přivedla k vysokoškolskému studiu na ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zde se zamilovala do nejkrásnějšího materiálu - do skla. Během studií se věnovala zvířecí plastice ze skla, pryskyřice, keramiky, konceptuální tvorbě i humanoidním objektům z polyuretanové licí pěny, lukoprenu i skla. Dnes se věnuje převážně volné tvorbě; ale ráda si odskočí k designu, kterému se věnovala na roční mezioborové stáži na VŠ.

Motiv těla, ať už lidského nebo zvířecího v její tvorbě obsadil pozici hlavního námětu. Její plastiky jdou ale hlouběji a skrze tělesnost ukazují na důležité fenomény lidské psyché.

Sabina Falcmanová (IG: @sabinafalcmanova, www.sabina-falcmanova.webnode.cz)

Sabina pochází z oblasti Novoborska, což z části předurčilo její budoucí směřování. Studovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově a po roční nástavbě na stejnojmenné škole, kdy se věnovala střídavě malbě a broušení skla, byla přijata do sklářského ateliéru na UMPRUM, kde v roce 2022 dokončila bakalářské studium. Kromě skla ráda experimentuje i s jinými materiály, kde obvykle využívá vlastnosti jako jsou: průhlednost, fluidita či křehkost. Její volné objekty povětšinou reflektují klimatické i psychologické proměny našeho ekosystému. Na tvorbě ji baví nové výzvy a samotný proces, kdy se vše teprve rodí.

Janek Jiříček, Vedlejší kolej