„Naším cílem je, aby zanedbané louky znovu vykvetly, protože takové k naší krajině patří a jsou zároveň domovem mnoha chráněných druhů. V současné době kosíme louky o celkové rozloze téměř 10 ha a v příštím roce bychom chtěli přibrat další lokality. Zaměřujeme se na místa, která jsou pro ochranu přírody cenná a zároveň leží mimo chráněná území v Libereckém kraji. Často se jedná o louky těžko dostupné pro mechanizaci, louky ve strmějších svazích nebo naopak podmáčené, kde se však dokázaly zachovat orchideje nebo jiné vzácné květiny. “ říká Lucie Stránská, která má projekt na obnovu luk ve Čmeláku na starosti.

Jan Korytář k tomu dodává: „Je nejvyšší čas připravit se na další sezónu. Jsme rádi, že se nám podařilo na projekt získat podporu z MŽP a Libereckého kraje a pomohlo nám také zapojení dobrovolníků z několika firem.“

Výlov nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem.
FOTO: Kapři i štiky. Rybáři vylovili nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem

Do projektu na záchranu luk se nyní může zapojit i veřejnost. Víte-li o nějaké zapomenuté zarůstající louce, kde dříve kvetly třeba i vzácné druhy rostlin, nebo byla „jen hezká“, můžete se obrátit na ekology ze Čmeláka, kteří louku navštíví a zjistí, zda je vhodná pro obnovu a ve spolupráci s majitelem navrhnou potřebná opatření, včetně zajištění dotací na kosení.

Kontakt pro zájemce o obnovu luk: Lucie Stránská - 602 338 421, Jan Korytář - 776 561 736.

David Černý