Stejně tomu je i v roce letošním. V únoru pracovali odsouzení v okolí místního bazénu, kde prováděli výkopové práce související s usazením nových laviček. V tomto roce to nebylo poprvé, odsouzení již letos pomáhali s odstraňováním pařezů po pokácených stromech ve městě. Nejčastěji je ale práce odsouzených využívána při uklízení a zametání chodníků a místních komunikací, sbírání odpadků, vytrhávání plevele, hrabání trávy, odklízení sněhu a podobně.

Odsouzení pro město pracují vždy bezplatně, v rámci programů zacházení, formou tzv. extramurálních aktivit. Přínosem pro ně je především to, že získají pracovní návyky, které mnozí z nich z dřívějšího života nemají. Ve městě pracují vždy pod dohledem zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. O výběru vhodných odsouzených rozhoduje odborná komise složená z vybraných zaměstnanců věznice. Jedním z důležitých kritérií této komise je posouzení bezpečnostních rizik, spojených s pobytem odsouzených osob mimo věznici.

Odsouzení z Věznice Stráž pod Ralskem pracují obdobně také ve městech Česká Lípa a Jablonné v Podještědí. Pomáhali ale i na mnoha dalších místech, například v Dětském domově v Dubé - Deštné, v Domově pro seniory v Mimoni nebo na zámku Lemberk. Zúčastňují se také ekologických brigád při kterých likvidují černé skládky odpadů.

Martina Krutinová, mluvčí věznice