Během čtyř týdnů se v Česku elektronicky sečetlo už zhruba 6,8 milionu osob. Od minulé soboty má navíc každý možnost si vybrat, jestli se sečte online, nebo prostřednictvím papírového formuláře. Listinné formuláře roznášejí sčítací komisaři a vyzvednout si je lze i na kontaktních místech sčítání, které jsou na 46 vybraných pobočkách České pošty v Libereckém kraji a na Krajské správě ČSÚ v Liberci.

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec vyplývá, jaké je zapojení jednotlivých obcí do online sčítání. „Na předních místech se pohybují malé obce. Mezi nimi jsou nejaktivnější Chotovice, Okrouhlá a Horní Libchava. U obcí, ve kterých bylo identifikováno více než 500 bytů, jsou na prvních pozicích Stráž nad Nisou, Šimonovice a Rychnov u Jablonce nad Nisou. V kategorii, kterou představují obce s více než 3 000 byty, v online sčítání vynikají Česká Lípa, Liberec a Frýdlant,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Na opačné straně žebříčku je Vítkovice, Troskovice a Krompach. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty odeslaných formulářů na 100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o online sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

Tomáš Chrámecký