Služba je zaměřena na dlouhodobou, individuální podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, ale také při zapojení do běžného společenského života.

Organizace má již jedenáctým rokem na Českolipsku svou pobočku v České Lípě na adrese Školní 2213 a již druhým rokem také v Novém Boru na adrese Wolkerova 446. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Dne 11. dubna pracovní konzultantky z českolipské a novoborské pobočky organizace Rytmus, ve spolupráci s Koláčkárnou u Salvátora, uspořádaly další netradiční Job klub a setkání pro čekatele v Jablonném v Podještědí. Uživatelé se věnovali tématu Velikonoc, ochutnali výborné domácí koláče, seznámili se s technikami zdobení perníčků, které si také mohli prakticky vyzkoušet. Všem zúčastněným se setkání moc líbilo. Měli možnost rozšířit své znalosti a získat tak další dovednosti v oblasti pekařství. Věříme, že se do budoucna podaří setkání opět zrealizovat.

V pátek 8. dubna se v pořadí již podeváté uskutečnila pěvecká soutěž Lípa Cantantes.
FOTO: Do České Lípy se sjeli mladí zpěváci z celého severu

V měsíci dubnu nás Novoborská bytová společnost, s. r. o. podpořila v úpravě prostor kanceláří na pobočce v Novém Boru. Bylo položeno nové PVC a koberec. Tímto bychom společnosti rádi poděkovali a také děkujeme Městu Nový Bor za podporu při zkvalitnění prostředí pro poskytování služeb našim uživatelům.

Více informací o naší službě se dozvíte na webových stránkách www.rytmusliberec.cz, nebo telefonicky u vedoucí pracoviště/pracovní konzultantky Nikoly Tschertnerové na tel. 773 639 965.

Rytmus Liberec