K pokoji patří i psychická podpora pacienta, ale i rodin. Tuto službu citlivě zajišťuje paní Eva Bartůňková. Na rodinném pokoji, který je vybaven jako domácí pokojík, prožil manžel posledních 6 měsíců života. Mohla jsem ho denně navštěvovat. Péči o pacienta zajišťují lékaři, sestřičky a pomocný personál běžného oddělení Následné péče. Byli jsme velmi spokojeni s přístupem i péčí všech pracovníků 4. patra, oddělení 3C, Následné péče.

Děkuji primáři MUDr. Štaňkovi, všem sestřičkám a pracovníkům, kteří se o mého neposlušného manžela dlouhodobě starali. Zvláštní poděkování patří paní Evě Bartůňkové a sociální pracovnici paní Reichertové za krásné a citlivé jednání. Díky patří všem, kteří umožnili zřídit tyto rodinné pokoje v naší nemocnici.

Vděčná Irena Rozšafná, Kamenický Šenov