„Výzva se týká všech obcí, které dokážou poskytnout vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba sto stromech a také stromům zajistit následnou péči. A hlavně mají elán zapojit místní komunitu!“ vyzývá Barbora Chmelová, vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost.

Tradici výsadeb listopadových alejí Nadace Partnerství založila v roce 2018 pod Řípem, v rámci oslav stého výročí republiky. Navázaly další Aleje svobody, ve Vestci ke třiceti letům sametové revoluce a vloni v moravském Šatově, kde vzniklo stromořadí podél bývalé železné opony. „Kde budeme v tradici oslavy naší země pokračovat, je pro letošek na vás. Nadace Partnerství jako organizátor zajistí kvalitní sadební materiál, dopravu sazenic, odborný dohled při výsadbě i organizaci celé akce včetně její medializace,“ upřesňuje Barbora Chmelová.

Za Hastrmanem krajinou Holanských rybníků.
Filmová místa Českolipska: Za Hastrmanem krajinou Holanských rybníků

Letošní výsadba by měla připadnout na 13. listopadu. Na kandidátské radnici je především zajištění vhodného pozemku pro přibližně sto stromů, v závislosti na druhu stromů tedy ideálně 1000 metrů. Pro nové stromořadí se tak například hodí obnovené polní cesty.

Závazkem vítěze, kterého vyberou odborníci pořadatelské Nadace Partnerství, je následná péče o stromy. Se zálivkou mohou pomoci například místní hasiči a další spolky, které se tradičně do sázení zapojují. Kromě komunitní akce a netradiční oslavy sametové revoluce může taková alej sloužit každé obci, která se potýká s následky změny klimatu.

„Mnoho starostů a starostek se snaží zmírnit letní přehřívání ulic i problém eroze a omezené schopnosti půdy zachytit a zadržet stále ubývající vodu. Výsadba i údržba stromů je jednoduchý nástroj, jak se na změny klimatu připravit, a ještě zapojit veřejnost do krásné akce,“ uzavírá Chmelová.

Detaily najdou zastupitelé na www.alejsvobody.cz.

David Kopecký