Červenka obývá listnaté, jehličnaté a smíšené lesy i parky s hustým porostem. Hnízdo z trávy, kořínků, mechu a listí si staví na zemi nebo v dutinách stromů. 

Snáší pět až sedm nažloutlých nebo načervenalých červenohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí 14 dní. Mláďata krmí oba rodiče. Živí se hmyzem a patří mezi užitečné ptáky.

Karel Přerost