Vývoj podoby v letech meziválečných představil historik Ladislav Smejkal a přítomní se dověděli mnoho zajímavého.

Město v té době zažívalo příliv přistěhovalců, kteří zakládali své živnosti, sjednocovala se státní doprava a začínalo se s dlážděním silnic. Například v roce 1885 byla zahájena stavba podhorské silnice z Bořetína do Stvolínek. Ve 20. letech začal rozvoj automobilismu. Veřejný autobus odjížděl v roce 1927 ze Špičáku na hlavní nádraží, další z Dubice přes nádraží do Staré Lípy. Omnibusy patřily hotelům a byly taženy koňmi. Cílem bylo opět hlavní nádraží. Rozvíjely se také veřejné služby, například telegraf a veřejné instituce.

V roce 1904 vznikla knihovna. V červeném domě bylo v roce 1923 umístěno muzeum, Nový Bor muzeum založil v roce 1928. Druhá část přednášky patřila promítání diapozitivů. Na plátně se odvíjely různé pohledy na starou Českou Lípu. Některá místa jsou již minulostí. Pohled z Hůrky z roku 1899 nabídl volné plochy, které jsou již zastavěny. Tehdejší obrázky obecního lesa jsou již také minulostí. Bylo toho hodně, co přítomní viděli a co se od pana Smejkala dověděli.

Bylo to připomenutí doby, která je již v nenávratnu. Je dobře, že pro příští generace jsou tyto doby připomínány.

Jana Juhaňáková