I přesto, že byla spousta žáků nemocná, z 5. - 8.ročníku se zapojilo celkem 28 nadšenců matematiky. Účastníci řešili celkem15 příkladů a na jejich rozluštění měli 60 minut. Žáci museli prokázat nejen dobrý úsudek, ale i znalosti „kupeckých počtů“, protože při řešení není dovoleno používat tabulky ani kalkulačku.

Každá správně vyřešená úloha byla ohodnocena 1 bodem. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá 10 a více bodů. Minimální počet pro postup do okresního kola stanovuje příslušná komise na základě výsledků v celém okrese. V letošním matematickém klání byla nejúspěšnější třída 5.B.

Gratuluji.

Miroslava Sochová, ZŠ Dubá