Poprvé tento kurz probíhal v roce 2018 a mezi odsouzenými byl o něj velký zájem. Kurz se konal v září a zúčastnilo se ho 10 vybraných odsouzených z Věznice Stráž pod Ralskem. Kurz byl rozdělen na část teoretickou a část praktickou.

Na závěr kurzu odsouzení skládali písemnou zkoušku ve formě testu. Zároveň museli prokázat své praktické dovednosti při řízení vysokozdvižného vozíku a manipulaci s ním. Součástí této praktické zkoušky byla jízda s vysokozdvižným vozíkem, slalom mezi kužely, převoz materiálu, couvání a parkování. Zkoušky splnili úspěšně všichni ze zúčastněných odsouzených.

Rekvalifikační kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebyl jediným kurzem, který probíhal v prostorách věznice. Ve stejném měsíci probíhal i pětidenní kurz s názvem „Obsluha motorové pily“, kterého se zúčastnilo osm vybraných odsouzených. Kurz organizovala společnost Bfz o.p.s. se zkušeným lektorem s akreditací Ministerstva zemědělství.

Z výletu na Říp.
Neseďte doma ani v prosinci: Vydejte se na výlet na Říp

Kurz byl rozdělen do teoretické části formou prezentace a praktické části. Cílem kurzu bylo naučit odsouzené obsluze a údržbě motorové pily, používat ochranné pomůcky, provádět příčný řez, poskytnout základní orientaci při kácení ojediněle rostlých stromů, práci v prořezávkách a oklešťování dřevin. Po absolvování závěrečného zkoušky odsouzení obdrželi „Osvědčení o získání profesní kvalifikace".

Dovednosti a znalosti, které odsouzení získali v těchto kurzech, jim mohou pomoci při hledání zaměstnání po jejich propuštění na svobodu a tím i k lepšímu začlenění do společnosti.

Rekvalifikační kurzy pomohou odsouzeným získat práci.Zdroj: Věznice Stráž pod Ralskem

Martina Krutinová, mluvčí věznice