Podporu můžete získat při vyhledávání zaměstnání, přípravě a zaučení na pracovišti, ale také při jednání na úřadech, pohovorech či v dalších potřebných oblastech života.

Organizace má již desátým rokem na Českolipsku svou pobočku v České Lípě na adrese Školní 2213 a své služby loni rozšířila také na Novoborsku, kdy 1. července 2021 otevřela další pobočku v Novém Boru na adrese Wolkerova 446.

Organizace Rytmus Liberec pracovala v průběhu roku 2021 dle aktuálních nařízení vlády skrze pandemii covid-19 osobně i online. I přes nelehkou situaci se podařilo podpořit uživatele, kteří získali vhodné zaměstnání a další potřebné dovednosti.

Kaple Panny Marie v Hamru na Jezeře.
Na stavbu kaple Panny Marie v Hamru posloužily kameny z hradu Děvína

Nově uskutečňovala bezplatné vzdělávací semináře pro uživatele, kteří na závěr obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování. V České Lípě proběhly kurzy „Vaření“ a „Jak pečovat o své zdraví“.

Uživatelé se také s podporou pracovních konzultantek několikrát během roku účastnili skupinových setkání včetně online setkání „Potkávačka“, které probíhalo přes Google Meet.

V rámci budování dobrého vztahu se spolupracujícími zaměstnavateli, se i přes pandemickou situaci, podařilo zrealizovat „Ranní kávu pro zaměstnavatele“ a navázat spolupráci s dalšími službami.

I loňský rok byla organizace součástí „Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK“ v Liberci, kdy své služby mohla prezentovat široké veřejnosti. Ke zkvalitňování poskytovaných služeb přispěli zaměstnanci dalším absolvováním pravidelných vzdělávacích kurzů.

Nikola Tschertnerová