Škola byla založena 1. 9. 1971 a hned od počátku ve svých mimoškolních aktivitách vynikala mezi ostatními „základkami“ ve městě. Již druhým rokem navázala spolupráci s německou školou Oberschule Hainichen, od roku 2000 pak i s Lessing Mittelschule Zittau.

Aktivity ZŠ Slovanka ve sportovní oblasti dosahují významných úspěchů. Můžeme jmenovat účast na celostátní spartakiádě, na Poháru rozhlasu, žákyní této školy byla i známá plavkyně Petra Chocová. Nechybí ani vynikající výsledky v oblasti kultury, kdy se pěvecký sbor školy umístil na prvním místě v kraji, sólistka Krista Pelechová získala 1. místo v okresní soutěži, v literární soutěži O křišťálovou vázu Nástupu získala žákyně 8. B 1. místo.

Ani v současné době škola nespí na vavřínech. Z mimoškolní činnosti stojí za zmínku rozsáhlé aktivity jako například exkurze přípravné třídy do sklářského muzea v Novém Boru, karnevalový průvod masek celou školou, projektový den Řemesla a povolání v 1. C, kde se děti rozdělily do čtyř skupin, aby si vyzkoušely v profesi lékaře první pomoc, jako švadleny ušití čepice, v roli pekaře pečení koláče a jako umělci tvorbu šperků a zvířátek.

Není bez zajímavosti poukázat na to, jak škola dovede skloubit vzdělání s běžným životem. V rámci pracovního vyučování se žáci starají o králíčky, slepičky a včeličky.

Středoškolák roku 2024 hledá talenty: Kdo se stane vítězem?
Středoškolák roku 2024 hledá talenty: Kdo se stane vítězem?

Nejúžasnější a nejzdařilejší akcí je projekt Mosty v nás. Myšlenka vznikla při týdenním pobytu žáků 8. a 9. tříd ve spřátelené škole ve Slovinsku v rámci projektu ERASMUS+. Při setkáních s vrstevníky, učiteli a pracovníky školy zjišťovali, jak škola a obec pracuje a komunikuje s místními obyvateli.

ZŠ Slovanka se jako jediná v okrese rozhodla uskutečnit podobný projekt a nazvala ho Mosty v nás. V prosinci proběhlo první setkání seniorů (bývalých učitelů) a žáků školy s názvem Sbližování generací v našem regionu. Mladší žáci se představili kulturním vystoupením, žáci 8. a 9. tříd pak vyprávěli o svých zážitcích ze Slovinska.

Ve stejném měsíci vedení školy zorganizovalo krásný zážitek pro obě generace – Výlet za kulturou, což byl zájezd do Severočeského divadla v Ústí nad Labem na balet Popelka. Další setkání Čtení při lampičce proběhlo v lednu opět ve škole, kde obě generace diskutovaly o knihách, které v dětství četli senioři a deváťáci ukázali, jaké knihy čtou oni dnes.

Veřejné akvárium v České Lípě.
Česká Lípa nabízí jedinečné zážitky. Navštívili jsme Veřejné akvárium

Na zatím posledním setkání, které dostalo název Setkání s programem, se někteří žáci 8. a 9. tříd věnovali seniorům v počítačové učebně, kde jim vysvětlovali, jak se pracuje s počítačem, a dokonce pomohli s vytvořením velikonočního přání. V jiné skupině debatovali o životě starších lidí a mladí se svěřovali se svými plány do budoucna.

Oběma generacím se společně prožité chvíle moc líbily. Je s podivem, že se těchto setkání účastní velká skupina dospívajících, o kterých si mnozí myslí, že starší generace jejich věku nerozumí a že si s nimi nemají co říct. V těchto setkáních se senioři přesvědčili o opaku.

Všichni zúčastnění senioři byli velice potěšení, že vedení školy přišlo s takovýmto nápadem a moc si váží toho, s jakou úctou se k nim dospívající chovají. Je zajímavé, že i mladá generace vnímá tento projekt pozitivně.

Eva Bečvaříková a Milan Turek