Jsme pyšní, že můžeme být součástí této pomoci a aktivně se podílet na monitorování výskytu ohrožených druhů zvířat. Od března do října 2020 jsme vyhlásili finanční sbírku na další fotopast. Jste úžasní! Podařilo se nasbírat celkem 9 600,-Kč! Tato částka představuje prostředky na dvě nové fotopasti a jednu fotopast Predator Micro, které budou sbírat údaje v unikátním programu Oko jaguára v Kostarice. K nám do školy se pak dostanou unikátní záběry z vlastních fotopastí a budou součástí plánovaných přednášek. 

Velice děkujeme všem, kteří jste našli jakoukoliv finanční částku a přispěli na tato zařízení. Finanční prostředky putují na transparentní účet Oko Země: 2201704265 / 2010 u Fio banky. 

Poděkování patří:

Míšovi Šafářovi, paní Šafářové,Emičce Šustrové,paní Janě Pancové, Paní Lence Treutnerové, Anetce Nikodémové,panu Václavovi Šarbochovi a Zuzance Martínkové, paní Veronice Matějkové,paní Janě Maškové, paní Jindřišce Skalické, Míše Bátovičové, Honzíkovi Kubíčkovi, Pepovi Urbanovi,Elišce Balouškové, paní Balouškové,Terce Sochorové,Filipovi Kožejovi, Nguyen Nguyen Loc, Vénovi Pejpalovi, Adamovi Růžičkovi, Tádovi Krejčímu, Zdendovi Usvaldovi.

Nabízíme film k programu Oko Země

#youtube|2OPL7swAv1I|884s#

Jana Mašková, ZŠ Dubá