Příběh nás vede samozřejmě k zamyšlení nad holocaustem, má však také daleko větší přesah do současnosti, upozorňuje na předsudky, které mohou být příčinou zla ve společnosti, ať již se jedná o odlišné náboženství, sexuální orientaci, barvu pleti či jiné odlišnosti.

Výstava je vhodným doplněním učiva dějepisu, případně vlastivědy, výchovy k občanství nebo například literatury. Expozicí návštěvníky (jednotlivce, ale i celé školní skupiny) provázeli proškolení žáci naší základní školy. Výklad byl přizpůsobený různým věkovým kategoriím od čtvrté třídy ZŠ po střední školy. 

Výstavu vytvořil Anne Frank House Amsterdam a její českou verzi zapůjčil Institut Terezínské iniciativy, který výstavu v České republice koordinuje. Pedagogická práce spojená s výstavou je podpořena z dotace MŠMT, Nadačního fondu obětem holocaustu a z programu Evropa pro občany.

Zdeněk Šmída, ředitel školy