U vchodu do objektu nás přivítal vedoucí observatoře, pan Jiří Šimůnek. Seznámil nás s historií tohoto pracoviště, především pak vyprávěl o panu Miroslavu Jiskrovi, který byl jedním ze zakladatelů výzkumu ionosféry. Ten prováděl měření přímo ve svém domku již v padesátých letech minulého století.

V současné době jsou zde přijímány signály z vědeckých družic, provádějí se tu různá atmosférická i seismologická měření. Pracovníci se zabývají i vývojem přístrojů pro družice.

Miroslava Sochová, ZŠ Dubá

Včera jsme se dozvěděli, co je to tzv. hvizd a jak zní. Také jsme zjistili, jak vzniká polární záře a jak Zemi ovlivňuje sluneční vítr. Bylo to zajímavé a poučné.

Alenka a Jáchym, žáci 7. třídy