Projekt Okrskář roku, za kterým stojí náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro vnější službu Pavel Bartoš, probíhá v Libereckém kraji již od roku 2014.

Projekt vznikl na základě stanovených priorit Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na rok 2014. Jednou z nich bylo „Zlepšení spolupráce s orgány státní správy, samosprávy a občany“ a jako další  „Zvýšení pocitu bezpečí občanů v Libereckém kraji.

„Impulsem ke vzniku projektu bylo hledání vhodné formy, která by vedla k trvalému, efektivnímu a otevřenému dialogu. Prohloubení součinnosti mezi policií a jejími partnery, zvýšení spokojenosti s prací policie a zlepšení vnímání kvality policejní práce. Především to má vést ke zvýšení pocitu bezpečí občanů“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislav Husák.

Pět let ukázalo, že je projekt úspěšný. V roce 2018 byl projekt nominován do národního kola Evropské ceny kriminality 2018, kdy tématerm bylo Community policing. V národním kole v rámci celé České republiky obsadil 2. místo. 

Distanční výuka. Ilustrační foto.
Distanční výuka. Pošlete nám zkušenosti nebo fotografii, jak se učíte

Tak jako každá jiná soutěž i tato má svá předem definovaná pravidla. Zpravidla 31 okrskářů – policistů ze základních útvarů, kteří jsou z celého Libereckého kraje, představují porotě sestavené ze zástupců Policie ČR a zároveň zástupců samosprávy své okrsky. Pro policisty je zároveň prezentace před komisí velkou zkouškou vyjadřovacích schopností.

Z 31 okrskářů je vybráno 10 nejlepších, kteří postoupí do dalšího kola soutěže, která má ambice nejen definovat standardy okrskové služby, ale také zjistit její stav v Libereckém kraji a především fungovat jako platforma pro předávání příkladů dobré praxe. Na konci roku tři nejlepší převezmou ocenění a zajímavé ceny z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a hejtmana Libereckého kraje.

Policista se díky přípravě a účasti v soutěži podrobněji seznámí se svým okrskem, s jeho problematikou, orgány samosprávy a především s obyvateli. Zabývá se dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, ochranou majetku občanů, řešením dlouhodobých problémů, kontrolou problémových lokalit, kriminálně závadových osob a preventivní činností. cílem tohoto projektu je prioritně snaha o intenzivnější kontakt  s občany přímo v terénu, kteří se tak mohou v případě potřeby obracet na policistu, kterého znají.

Počátkem tohoto týdne se uskutečnilo 2. kolo soutěže "Okrskář roku 2020". Do druhého kola postoupilo 11 policistů ze všech územních odborů - z Liberecka, Jablonecka, Českolipska a Semilska. Tentokrát však nemohl probíhat  výběr soutěžících z důvodu probíhající pandemie COVID - 19 obvyklým způsobem. Druhé kolo soutěže bylo uskutečněno zcela jinou formou, a to prostřednictvím videokonference, kdy komise z řad Policie ČR a samosprávy distančně ze svých kanceláří hodnotila v přímém přenosu činnost okrskářů za roku 2020.

Houbaření na Mimoňsku.
Foto od čtenáře Jirky: Houbaření na Mimoňsku

"Mám tu čest být členem komise v soutěži „Okrskář roku 2020“", uvedl jeden ze členů komise Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře. "Zúčastnil jsem se videokonference, kde jsem následně hodnotil jednotlivé policisty a jejich okrskovou činnost", dodal.

Každý soutěžící mohl volnou formou, buď prostřednictvím elektronického okrsku nebo powerpointovou prezentací či videem představit svou činnost a svůj okrsek v rámci časové dotace 20 minut. Následovaly dotazy členů komise ke zjištění jejich činnosti. Hodnocená kritéria od ústrojové kázně, formy prezentace, vyjadřování, komunikace, reakcí na otázky po hlavní část, a to samotnou činnost okrskáře tj. znalost okrsku, jeho zhodnocení bezpečnostní situace a vliv (forma) jeho činnosti, případně opatření daného obvodního oddělení  ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, dobrého jména Policie ČR a předání informací uvnitř Policie ČR.

Duchovní otec projektu, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro vnější službu Pavel Bartoš ohodnotil činnost jednotlivých soutěžících, zejména tu, kterou udělali směrem k občanům v době pandemie COVID – 19.

„I přesto, že je tato doba pro všechny z nás velmi složitá a letošní 7. ročník je kvůli pandemii zcela jiný, soutěžící okrskáři byli výborně připraveni a z jejich prezentací bylo patrné, že i v této nelehké době do soutěže vkládají maximální úsilí a o občany se starají se stejným nasazením jako v době, kdy pandemie nebyla."

Úkol  hodnotící komise nebude snadný. Nyní musí vybrat z 11 soutěžících jen tři nejlepší "Okrskáře roku 2020". 

Vladimíra Šrýtrrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje