Jednou z oceňovaných kategorií je kategorie handicapovaných sportovců. Je nám nesmírnou ctí, že v této kategorii byl nominován náš sportovní klub SK Naděje Česká Lípa, který působí pod organizací Denní a pobytové sociální služby, p. o. – Denní stacionář Česká Lípa.

Rádi bych se společně s vámi podělili o naši velikou radost, neboť nám bylo uděleno ocenění Sportovec Českolipska pro rok 2022 v kategorii handicap/tým. Na slavnostním večeru společně převzali ocenění naši hrdí sportovci: Lukáš Koželuh, Petr Čvančara, Luděk Vogl, Aleš Kubát a Jakub Kubát. Sportovce doprovázela Martina Suchánková, která je trenérkou sportovního klubu, a pracovníci Denního stacionáře Česká Lípa.

Polární záře nad Českou Lípou z neděle 23. dubna 2023.
To je nádhera. Fotograf zachytil polární září nad Českou Lípou

Právě paní Suchánkové patří naše upřímné poděkování, neboť ona sama stojí za fyzickou, psychickou a komplexní přípravou našich sportovců ve všech rozmanitých sportovních disciplínách, kterým se sportovní klub věnuje. Jmenujme atletické disciplíny, plavání, horskou i silniční cyklistiku, přehazovanou, florbal, stolní tenis a je toho mnohem více. Paní Suchánková je nejen profesionálním trenérem, sportovcem duší i tělem, ale také velikým průvodcem, oporou a pozitivní motivací pro naše handicapované sportovce. Svojí osobností a neúnavnou pílí je doprovází také na ta nejprestižnější ocenění v kategoriích sportů pro mentálně handicapované sportovce.

Ocenění si sportovní oddíl odnáší za svou obhajobu prvenství na Národním turnaji v přehazované v Dřevěnicích z roku 2022. Dále sportovci získali nejcennější kovy na MČR v silniční cyklistice a mohou se pochlubit dalšími sportovními úspěchy. Já sama jsem velice dojatá a hrdá, že jsem směla naše nominované sportovce a paní Suchánkovou na tento slavnostní večer doprovázet. Poděkování patří také městu Česká Lípa a organizaci Sport Česká Lípa, kteří nám vyjadřují pravidelnou podporu na úseku sportovních aktivit a sportovní přípravy. Ze srdce blahopřejeme a děkujeme za tak mimořádnou reprezentaci nejen naší organizace, ale také města Česká Lípa.

Eliška Šťastná Kysilková, pověřená vedením Denního stacionáře Česká Lípa při Denních a pobytových sociálních službách, p. o. Česká Lípa