Před zraky starostky Jitky Volfové, místostarosty Jaroslava Turnhofera a ředitele školy Václava Špetlíka mezi sebou soutěžilo 9 přihlášených rodin. Všichni si společně užili krásné sportovní odpoledne za příjemného počasí.

Vítězné týmy (i nevítězné) si odnášely hodnotné ceny, které do naší soutěže věnovali naši sponzoři: Lenka Křenková – majitelka cukrárny Justin, Michal Pitek – majitel Wildcooku, Jaroslav Turnhofer – sklárna AJETO. Všem moc děkujeme! Poděkování patří i všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na hladkém průběhu této sportovní akce. Těšíme se již na další pokračování příští rok!

Pavel Lebduška