Tyto návštěvy jsou součástí každoročního průzkumu s názvem „Životní podmínky“, jehož cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel a také data pro výpočet ukazatelů materiální chudoby.

Český statistický úřad letos osloví 11 403 domácností, které vybral počítač, po celé České republice. Speciálně vyškolení tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích šetření, od získávání údajů po jejich zpracování, je zaručena anonymita a získaná data jsou důsledně chráněna.

Všichni pracovníci jsou podle zákona vázáni mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech, lidé tak nemusejí mít obavy, že by citlivé osobní údaje mohly být jakkoli zneužity.

Průzkumu se účastní celkem 34 evropských zemí.

POK