Jak zdůraznil 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička: „Mladí, šikovní a vzdělaní lidé jsou budoucností naší země.“

Mezi oceněnými, kteří splnili náročná kritéria soutěže, je i student 4. ročníku českolipské Euroškoly Jan Valta, který dosahoval v průběhu celého studia výborných studijních výsledků a prokazoval nadstandardní zájem o zvolený obor, což dokazují ohlasy subjektů, kde Honza vykonával odbornou praxi. Také během distanční výuky byla jeho domácí příprava příkladná.

Honza má talent a cit pro cizí jazyky, kromě němčiny a angličtiny ovládá také ruský jazyk. Každoročně se účastnil jazykových soutěží, ve kterých reprezentoval školu. Své jazykové nadání využil prakticky v rámci projektu Erasmus+ na zahraniční odborné stáži ve Velké Británii nebo na odborné praxi v Itálii.  

Euroškola má již 5 nositelů titulu Mladý řemeslník a věříme, že Honza inspiruje své mladší kamarády a jeho ocenění není poslední.  

Student 4. ročníku českolipské Euroškoly Jan Valta.Student 4. ročníku českolipské Euroškoly Jan Valta.Zdroj: archiv

(rep)