Převážná část této publikace vychází ze Středoškolské odborné činnosti těchto studentů, kteří s touto prací úspěšně reprezentovali novoborské gymnázium. Odbornými poradci se stali učitelé Petr Fiala (fotografie) a Helena Studecká (odborný text).

Kniha se věnuje významným historickým památkám i modernímu umění Nového Boru. Čtenář se s nimi seznamuje v tematicky zaměřených kapitolách. Úvodní kapitola se například věnuje novoborským kostelům, další drobným sakrálním památkám, hřbitovům, parkům, historickým domům nebo i současnému umění spojeného velmi často s novoborským sklářstvím. K jednotlivým kapitolám je připojena přehledná mapka, kde jsou památky vyznačeny.

Město Nový Bor a Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru vydává tuto knihu v rámci oslav 150. výročí novoborské sklářské školy. Škola se v nedávné minulosti rozrostla i o další obory, jako je již zmíněné gymnázium, předškolní a mimoškolní pedagogika či design interiéru. Doufáme, že kniha přinese svým čtenářům hodně radosti.

Helena Studecká