Výstava, kterou je možné navštívit kromě pondělí a úterý, denně od 9-16 hodin, potrvá až do konce letní návštěvnické sezóny do 30. října 2022. 

Doprovodný program k výstavě – přednáška o sochaři Jiřím Beránkovi – v podání teoretičky umění Silvie Stanické, se uskuteční 14. září v 17 hodin přímo na sýpce a součástí bude i prohlídka nedaleké instalace Bezčasí, kterou Jiří Beránek vytvořil v 90. letech v rámci Mezinárodních sochařských sympozií na Lemberku. Od té doby je toto působivé místo s menhiry vyhledáváno milovníky tajemna a málokdo ví o jeho pravém původu.

Nejen do Bezčasí, ale i na mnoho dalších památek a míst v okruhu Lemberka Vás rovněž zvou komentované procházky vycházející právě ze sýpky a výstavy Lemberkem krok za krokem. Vydat se na ně můžete ještě během září a října v některém z těchto termínů: 18. 9. a 8., 9. ,15. a 29. 10. vždy v 11 a ve 14 hodin.

K festivalu Hrady CZ patří neodmyslitelně páteční karneval. Pod hradem Bezděz se sešla celá řada originálních masek.
FOTO: Mouchy, Habera či mumie. Pod hradem Bezděz vypukl karneval

Jiří Beránek (1945 - 2021) byl český sochař, malíř, vysokoškolský pedagog a tvůrce konceptuálních a land artových projektů. Patří ke generaci umělců, kteří se museli jako čerství absolventi uměleckých vysokých škol definovat ve svém díle v době útlaku a následného „mravního neklidu“ normalizačních sedmdesátých let. Umístnění i symbolika jeho soch či instalací se určuje především podle pomyslných „uzlových bodů“ historického lidského počínání či přírodního dění v krajině. Mnohdy jde přímo o průsečík mezi silami přírody a lidským osudem.

Beránkovy sochy vznikaly procesově. Řezy sekery a myšlenkami tvůrce zhmotňuje předmět, který hledá souvztažnosti se svým okolím a s minulostí. Sochařský objekt se tak stává pootevřenou mnohovrstevnatou schránkou, celistvým záznamem i rituálně komunikačním nástrojem zároveň. Profesor Jiří Beránek vedl ateliér Socha II na pražské UMPRUM a od roku 2005 ateliér Socha a prostor na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Širší veřejnost se mohla s jeho tvorbou seznámit až po pádu komunistického režimu. 

O osvětlení jedinečných prostor se postarali skláři a designéři společnosti Preciosa Lighting z Kamenického Šenova.
475 svítidel, schody měnící barvu. Skláři ze severu rozzářili komplex v Sydney

Silvie Stanická studovala dějiny umění  a účastnila se řady zahraničních studijních stáží. V současné době působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je také kurátorkou, editorkou a spoluautorkou monografie o sochaři Jiřím Beránkovi. 

Sýpka Lemberk stojí na vrchu Krutina nad obcí Lvová proti vstupu do zámku.

GPS: 50°46'35.1"N 14°47'19.0"E

Cesta autem: obec Lvová leží na silnici č. I/13 za městem Jablonné v Podještědí ve směru na Liberec. V obci Lvová se nacházejí ukazatelé značící odbočku k zámku. Parkoviště se nachází pod zámkem.

Cesta vlakem: zastávka Lvová se nachází pod sýpkou, na železniční trati č. 086 Liberec – Česká Lípa, v návaznosti na tratě ze směru Ústí nad Labem, Lovosice, Kolín, Rumburk, Pardubice, Dresden, Harrachov a Frýdlant v Čechách.

Cesta autobusem: zastávka se nachází na konci obce Lvová ve směru na Liberec. Vzdálenost od sýpky je cca 1 km.

Projekt Sýpka Lemberk je podpořen prostřednictvím Fondů EHP a dalších partnerů: Kistefos, Město Jablonné v Podještědí, Klášter dominikánů v Jablonném v Podještědí, TGK Skalice, Zámek Lemberk, Dětský domov Jablonné v Podještědí, Lucie Waulinová Slivková. 

(bk)