S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun, pokud dojde k rozšíření požáru. 

Hasiči v Libereckém kraji v loňském roce řešili 67 případů, spojených právě s požárem sazí v komíně. V tomto roce stihli hasiči vyjet již k 51 takovým událostem. Spotřebiče paliv (např. kotle, krbová kamna, a další) a komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.

Co ale dělat, když přeci jen k požáru komína dojde? Okamžitě přestaneme topit. Pokud je to možné, vybereme topeniště a hned odstraníme veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína. Zavoláme na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehasíme vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Raději zvolíme písek. V žádném případě však nelze doporučit provádět hašení svépomocí přímo ze střechy.

Nejlepší způsob, jak podobným událostem předejít, je pravidelná kontrola spalinové cesty. Ta se provádí po jejím vyčištění mj. posouzením konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzením provozuschopnosti komína, posouzením přístupu ke komínu, posouzením stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištěním požární bezpečnosti stavby.

Národní přírodní památka Swamp.
Národní přírodní památka Swamp je domovem pro řasy, motáky i ledňáčky

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ, výkon nebo po komínovém požáru, či vzniku trhlin u používané spalinové cesty. Revizi provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň revizním technikem spalinových cest. Kontrolovat a čistit spalinovou cestu nám ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW je 3x ročně. U spotřebičů na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Nová vyhláška připouští, aby občané provedli čištění, spalinové cesty na pevná paliva svépomocím jsou-li toho schopni. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík.

Správní trest za nedodržování pravidelných kontrol a revizí je poměrně vysoký. Pokud údržbu zanedbáme, může fyzická osoba, dostat pokutu až do výše 10.000 Kč, v případě vzniku požáru se částka může vyšplhat až na 25.000 Kč.

Lucie Hložková, tisková mluvčí HZS Libereckého kraje