Kostel je v poslední době, poté co jeho správci jsou manželé Marie Truncová a Petr Trunec, nejen prostorem pro setkávání věřících, ale pro svou úžasnou akustiku a vynikající hudební nástroj varhany významným kulturním stánkem. Je neuvěřitelné, jak tolik akcí zvládají manželé Truncovi uspořádat včetně svých povinností k církvi.

Hlavním aktem k oslavám svatého Václava byl koncert Českolipského dětského sboru pod vedením sbormistra Petra Nováka za doprovodu Evy Navrátilové u klavíru a varhan. Někdy vystoupení dětských sborů nemá takovou podporu jako velké sbory dospělých. V dětském projevu lze sledovat energii, odvahu a pocity tvořit kolektivně. Koncerty svěžích dětských hlasů vytvářejí jednak atmosféru vzpomínkových pocitů, ale zároveň i určitou pýchu, že děti jsou tvůrčím subjektem.

Svatováclavský koncert uvedl Petr Trunec několika slovy o svatém Václavovi a jeho významu pro český stát. Melodie varhan dodaly koncertu slavnostní ráz. Poté zpěv dětského sboru v kulisách kostela vyzněl jako oslava svátku, což symbolem světla svíček v rukou dětí umocnilo hudební projev. Z hrdel dětí zazněly Moravské dvojzpěvy, ale také i veselé písničky, vyjadřující radost ze zpěvu jako Pod našimi okny, Muziko hraj, Ej lásko, lásko, či veselá Keď sem iščel z Hodonína. Dětský sbor se představil i několika zahraničními skladbičkami a na závěr působivou skladbou requiem.

Děti nejenže potěšily návštěvníky nádherným zpěvem, ale také ovzduším mladých hlasů, které jsou známé po celém světě, ale také že se přihlásily k tradicím a vlastenectví.

Eva Bečvaříková