Hlavou našeho týmu, stejně jako hlavou programu Erasmus na naší škole, byla Kamila Matysová a za speciální pedagogy Jitka Vaňourková a Věra Lorencová. Náš odborný program probíhal na dvou obyčejně neobyčejných základních školách, a to v Zákopčie a v Bardějově.

Zúčastnily jsme se výuky různých předmětů na prvním i druhém stupni. Pro obě školy platilo, že konec každé vyučovací hodiny ohlašovala krátká veselá melodie namísto protivného hlučného zvonění. Stejně tak i žáci působili vesele a spokojeně. Každá třída měla odpočinkovou zónu vymezenou kobercem a relaxačním vakem. Stejně tak i na chodbách bylo několik relaxačních koutků různě vybavených, ať už barevnými stolečky se židlemi a malou knihovničkou nebo menším gaučem, což působilo jako malý útulný obýváček, kde žáci mohli trávit přestávky.

Milým překvapením pro náš tým byly hodiny náboženství jako součást běžného vyučování. Hodiny náboženství působí oddychově, žáci jsou zde osobnostně rozvíjeni, mohou do hloubky přemýšlet nad svým životem, nad vztahy s druhými lidmi, jsou vedeni k úctě jednoho ke druhému a ke světu kolem nás, tedy k mravnímu jednání vyplývajícímu z úcty k Bohu. Zřejmě i díky tomu byla celková atmosféra v obou školách příjemná a laskavá.

V rámci nového projektu Erasmus + s názvem Vzděláváním ke spolupráci měli žáci ZŠ Kamenický Šenov slovenskou hodinu.
Škola v Kamenickém Šenově odstartovala nový projekt Erasmus +

Na ZŠ Zákopčie během naší návštěvy probíhal projektový den zdravé výživy, kterého se účastnili jak žáci, učitelé a mateřská škola, tak i rodiče. Inspirací pro nás byla spolupráce druhého stupně s prvním stupněm, kdy žáci z vyšších ročníků spolu s žáky nižších ročníků v kooperaci připravovali prezentaci o vylosovaném druhu ovoce či zeleniny, z něhož společně připravili i pohoštění. Rodiče měli možnost vidět své děti v akci a ochutnat připravené dobroty.

Bardějovská základní škola, která je počtem žáků podobná naší škole, se pyšní krásným novým plaveckým bazénem s výhledem do okolních hor. Každý ročník má v rámci tělesné výchovy také jednu až tři hodiny plavání týdně. Díky tomu žáci školy dosahují úspěchů v krajských soutěžích v plavání. Během odpoledních hodin je bazén otevřen i pro veřejnost. Za pozornost stojí, že součástí této běžné základní školy je oddělení určené pro čtyři speciální třídy, které navštěvují žáci s poruchou autistického spektra i s kombinovaným postižením. V tom však bardějovská škola není na Slovensku výjimkou. Fakt, že během šesti let se toto oddělení rozrostlo z jedné třídy na čtyři, ukazuje na pružnost, s jakou škola reflektuje nárůst dětí se znevýhodněním v populaci.

Obě školy stojí na kopcích s výhledem do dálky, což jakoby symbolicky ilustrovalo, že se stejnou perspektivou se zde hledí na budoucí život žáka, pro který ho škola připravuje, a to nejen prostým vzděláváním, ale i výchovou, protože se má jednat o výchovně-vzdělávací proces, ne jen o předávání znalostí. Tím zde naplňují Komenského ideu, že „člověk učený, leč nemravný, jest břemenem země“. A to nám bylo inspirací zřejmě největší.

Za náš tým Věra Lorencová, ZŠ a MŠ Kamenický Šenov