Cílem workshopu byla bilance předchozích dvou desetiletí existence přípravných tříd, legislativní prostředí pro jejich práci, ale zejména výměna zkušeností mezi pedagogy z práce s dětmi.

„Setkání bylo velmi přínosné a opakovaně zde zazněl požadavek ze strany učitelek, aby se podobná setkání zaměřená na sdílení a výměnu praktických zkušeností konala častěji,“ říká ředitel českolipské školy Libor Šmejda.

V přednáškovém sále se sešli zástupci sedmi škol z Liberce, Nového Boru, Varnsdorfu, Kamenického Šenova, Hrádku nad Nisou a České Lípy. Dále speciální pedagožka z PPP Česká Lípa a dvě pracovnice z České školní inspekce z krajského pracoviště v Liberci. Setkání metodicky zaštítil Luděk Tesarčík, metodik základního vzdělávání z odboru školství KÚ Liberec. 

Základní škola 28. října v České Lípě hostila metodické setkání a workshop zaměřený na přípravné třídy na školách Libereckého i Ústeckého kraje.Zdroj: ZŠ Špičák

Základní škola 28. října v České Lípě hostila metodické setkání a workshop zaměřený na přípravné třídy na školách Libereckého i Ústeckého kraje.Zdroj: ZŠ Špičák

(hp)