Organizuje ji tradičně mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské, která se zasloužila i o vybudování pomníku, připomínající události, vzdálené letos už 85 roků.

Setkání na hranici v sobotu 30. září ve 14 hodin je jistě vyjádřením úcty hraničářům z roku 1938. Ti tu v pohnutém období československých dějin nasazovali životy na obranu suverenity země a jejích obyvatel před nacistickými bojůvkami, jejichž už neskrývaným cílem bylo rozbití předválečného Československa.

Je ale také mementem, varováním, abychom nepodceňovali záměry těch, kdo i dnes zcela cynicky zneužívají národnostních menšin a národnostních sporů jako nástroj agrese vůči sousedům a k prosazování svých expanzionistických a imperiálních ambicí.

Vzpomínka na obránce hranic z roku 1938 v Lužických horách.Vzpomínka na obránce hranic z roku 1938 v Lužických horách.Zdroj: ČOL

Miroslav Hudec