Celkem 26 dětí se soustředilo v jedné třídě. Při příchodu ředitelka školky Pavlína Černá ztišila děti poučnou básničkou o pěti koťátkách s počítáním. Po usazení dětí závěrečnou aktivitu zahájila paní učitelka Zuzana Jilemnická pantomimou. Toto zvláštní zahájení přimělo děti k tichosti a pozornosti.

Všechny se rychle za zvuku harmoniky naučily písničku Kniha je můj dobrý kamarád. vyslechly si příběh o tom, jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila jeho život, a to netušily, že i ony dostanou svou kouzelnou knihu Hnědáček a nalezená podkova, kterou sponzorovali Radmila a Josef Vavříkovi z České Skalice. Děti, které byly nemocné, o svou odměnu také nepřišly. Knihy pro ně zůstaly ve školce.

Některé děti se s knihou doslova mazlily a po společném fotografování paní ředitelka s učitelkou Jilemnickou udělaly malou anketu, která kniha se jim nejvíce líbila. Na 1. místě byl Alík a jezevec a na 2. místě Kocourek se vrací. Každé dítě samostatně vyjádřilo své poděkování za možnost čtení s rodiči takovýchto krásných knížek, ale my víme, že největší dík patří právě jim a zejména rodičům, kteří s dětmi aktivně pracovali. Pro všechny učitelky v MŠ bylo však největším přínosem to, že i u rodičů, kde by se nepředpokládal zájem o společné čtení, byl největší zájem a nejlepší spolupráce.

„Vnímali jsme všichni potřebu více komunikovat s rodiči a naučit je, jak lépe a více se svými dětmi pracovat. Tato čtenářská pregramotnost, která je v gesci Nadačního fondu Lepší život pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kdy rodiče dostávají domů půjčené knihy, takže nemají s touto aktivitou žádné náklady, se nám zamlouvala, a proto jsme se do této aktivity přihlásili. Bylo pro nás milým překvapením, jak děti povídaly o knihách a také jaká byla i kreativita některých rodičů při malování výkresů. Celý náš tým je vděčný za každou aktivitou, která pomáhá pozitivně rozvíjet charakter dětí, a to se v případě této aktivity podařilo,“ uvedla k projektu ředitelka MŠ Arbesova Česká Lípa Pavlína Černá.

Josef Vavřík