V sobotu 16. července od 13 hodin si návštěvníci v rukodělných dílnách budou moci vyzkoušet různé techniky práce se dřevem. Své výrobky představí a tvořivou dílnu si připraví chráněná dílna Bogi z České Lípy. Jejich výrobky jsou vyrobené s láskou a jejich nákupem podpoříte člověka v nesnázích.

Další dřevěné dekorace si vyrobíte například technikou pyrografie, tedy vypalováním do dřeva pod vedením Kristýny Hovorkové. Řezbářské umění předvede Daniela Haštabová, Monika Sibřinová nabídne rozličné dřevěné výrobky ke zdobení a malování a v tesařském workshopu Tomáše Husáka se naučíte, jak se vyrábí tradiční štípané šindele, ze kterých je i střecha našeho Památníku – nejstarší roubené budovy v Doksech.

Studenti Gymnázia Česká Lípa přezvali ocenění za úspěšné dokončení svých výzev v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).
FOTO: Gymnazisté z České Lípy získali prestižní ceny

„Doprovodný program v 15 hodin doplní pohádka Honza a drak od tematicky zvoleného Dřevěného divadla Honzy Hrubce,“ doplňuje Jaruška Vondrová, vedoucí Památníku K. H. Máchy.

Hosté si z červencového odpoledne odnesou své dřevěné výrobky, seznámí se s různými technikami práce se dřevem, pobaví se u pohádky, a to vše v krásném prostředí dokského Památníku Karla Hynka Máchy.

Akce se koná s finanční podporou města Doksy.

Jana Kočová, VMG Česká Lípa